ID 1583

 

Manufacturing of Pallet for through Transport

from Honeycomb Paper Plate

 

 

Jingcheng Zeng, Chunqi Wang, Changan Zhang, Gang Du,

Jun Liu, Chongyun Liang, Suli Xing and Jiayu Xiao

Institute of Aerospace and Materials Engineering,

National University of Defense Technology

Changsha, Hunan, 410073, China

(Tel: 86731 4573115, E-mail: jyxiao@nudt.edu.cn)

Shengxiang Liu, Xinye Wang, Fengrong Liu,

Xiaojing Zhang, Xiangsheng Chen and Binwu Lou

Hunan Huawang Honeycomb Product Co., Ltd.,

Chengguan Town, Wangcheng, Hunan, 410200, China

 

Keywords: composites, honeycomb, pallet, environmental-friendly material, packing material, natural material sources