ID 1671

 

An Affordable Simulation Tool for RTM Process

 

 

Yuexin Duan, Mingren Yin, Dan Li, Zhiyong Liang and Zuoguang Zhang

Beijing University of Aeronautics and Astronautics,

Beijing 100083, P.R. China

 

Keywords: composites, RTM, simulation, software